Ludvík Svoboda

obrázek zesnulého: „Ludvík Svoboda, 1895 - 1979“
Narození: Hroznatín, 25. 11. 1895 Úmrtí: Praha, 20. 9. 1979
 

Ludvík Svoboda byl československý generál a politik. Během druhé světové války vedl 1. československý armádní sbor na východní frontě. Poválečný ministr národní obrany 1945 až 1950.

 


Životopis

Mládí

Narodil se v Hroznatíně okres Velké Meziříčí na Českomoravské vysočině, ve staré selské rodině. Otec Jan Svoboda zemřel, když mu byl jeden rok. Matka se po druhé vdala za Františka Nejedlého. Vyrůstal se starším bratrem a sestrou z prvního manželství a třemi sourozenci z druhého manželství matky. Po absolvování měšťanské školy navštěvoval Zemskou zemědělskou školu ve Velkém Meziříčí, kde získal agronomické vzdělání, které si doplnil praxí ve vinařství v Rakousku. V roce 1914 mu zemřel i otčím. V roce 1915 byli oba bratři Josef i Ludvík odvedeni do rakousko-uherské armády. Ludvík jako domobranec k pěšímu pluku č. 81. Starší sestra Marie byla již vdaná. Matka se třemi mladšími sourozenci zůstala na statku hospodařit sama.

První světová válka

V roce 1915 byl starší bratr Josef poslán na srbskou frontu, mladší Ludvík na ruskou. Ještě téhož roku 18. 9. přešel u Tarnopolu do zajetí. V Rusku nejdříve vstoupil do hasičského sboru města Kyjeva, kde absolvoval odborný výcvik. 5. srpna 1916, se přihlásil do československých legií. Bojoval ve slavných bitvách u Zborova, u Bachmače a zúčastnil se bojů o Sibiřskou magistrálu. V legiích byl jmenován poručíkem 6. 2. 1919, kapitánem 16. 8. 1919 s platností od 1. 5. 1919. Kurz poddůstojnické školy ukončil 26. 12. 1917. Kurz důstojnické školy absolvoval na jaře 1919. Do vlasti se vrátil s jedním z posledních lodních transportů přes Japonsko, Tichý oceán, Panamský průplav a USA. V září 1920 se v hodnosti kapitána vrátil s 3. plukem Jana Žížky z Trocnova do jeho posádky v Kroměříži.

Členství v KSČ

Dne 11. 10. 1948 L. Svoboda vstoupil do Komunistické strany. Někteří autoři tvrdí, že byl tajným členem Komunistické strany už od roku 1942. Historik Karel Kaplan však uvádí: "V seznamu tajných členů není. Pokud jsem jej měl, tam je několik desítek jmen, ale Svoboda tam není. A také oficiálně vstoupil do KSČ v září, nebo v říjnu 1948."

Odvolání z funkce ministra národní obrany

Dne 25. dubna 1950 byl odvolán z funkce ministra národní obrany a byl jmenován náměstkem předsedy vlády pověřeného vedením Československého státního výboru pro tělesnou výchovu a sport. Dne 8. září 1951 byl odvolán i z této funkce a byl mu nabídnut „důchod z milosti“, který Svoboda odmítl. Dne 22. listopadu 1952, byl v souvislosti s procesem s Rudolfem Slánským zatčen na základě materiálu, který proti němu připravoval B. Reicin.

Prezidentské období

Dne 30.března 1968 během Pražského jara byl Ludvík Svoboda, po abdikaci Antonína Novotného, na návrh Dubčeka, který se opíral o návrh Svazu protifašistických bojovníků, zvolen prezidentem.[64] Byl prvním z komunistických prezidentů volený tajnou volbou a ne aklamací. Pro L. Svobodu bylo odevzdáno 282 hlasů ze 288. Po zvolení symbolicky položil květy na hroby prezidentů T.G. Masaryka i E. Beneše, tak jak na Gottwaldův a Zápotockého. Navštívil Památník osvobození na Vítkově, kde vzdal úctu legionářům 1. světové války i bojovníkům druhé světové války. Dne 6. dubna jmenoval novou vládu v níž převládali stoupenci reformy. Ludvík Svoboda byl až do svého zvolení poslancem parlamentu a v letech 1968 až 1976 byl členem předsednictva ÚV KSČ.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_SvobodaStáhněte si aplikaci na Google play

Vzpomínky (foto, videa, texty)

Vzpomínky

Dále v hrobu

V tomto hrobu je k odpočinku uložen pouze Svoboda Ludvík
Přidat zesnulého do hrobu

Kroměříž

Detail hřbitova

Název hrobu: Svobodovi

GPS hrobu:

49º 17' 10,212''
17º 23' 14,388''

Detail hrobu

QR kód profilu zesnulého

QR kód - Svoboda Ludvík, 1895 - 1979


Živá vzpomínka v mobilu

Stáhněte si aplikaci na Google play