Bohuslav Fuchs

obrázek zesnulého: „Bohuslav Fuchs, 1895 - 1972“
Narození: Všechovice, 24. 3. 1895 Úmrtí: Brno, 18. 9. 1972
 

Bohuslav Fuchs byl český architekt, urbanista a teoretik značného vlivu a evropského významu. Jeden z popředních pionýrů moderního mezinárodního stylu.

 


Životopis

Dětství a mládí 1895–1911

Bohuslav Fuchs se narodil ve Všechovicích na střední Moravě, odlehlé obci ale na dohled hlavních továren pro slavné židle Thonet v Bystřici pod Hostýnem. Jeho otec Augustin Fuchs měl na náměstí vedle kostela krámek se smíšeným zbožím

Byl obdařen mimořádným, přirozeným a komplexním talentem pro architekturu. Měl výtvarné cítění, výjimečnou prostorovou představivost a smysl pro harmonii. Nechyběla mu ovšem technická zodpovědnost. Nadání cílevědomě a účinně rozvíjel souběžně s oficiálním studiem. Několik málo let před tím to bylo univerzitní studium pro architekty spíše výjimkou než pravidlem. Přes pomoc vynikajících učitelů byl Fuchs přesto v jádru „samoukem“.

Studia 1911–1919

Studoval nejprve na reálce v Holešově, které se ještě během jeho studií změnila na reálné gymnázium. Kreativní sklony projevil již tam při vydávání studentského časopisu, za což byl ze studií vyloučen. Začal se tedy učit zedníkem a posléze se stal žákem české Průmyslové školy stavební v Brně (1910–1915), během studií se zároveň i vyučil. Měl štěstí na mimořádné učitele – vynikající architekty Jaroslava Syřiště, J. Oplta a především Emila Králíka. Oficiální přípravu završil studiem na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jana Kotěry (1916–1919), který jej osobně ke studiu vybral. Vyhnul se tím také službě na frontě a získal i náskok v profesní dráze.

Profil osobnosti

Motivace dosáhnout mimořádných výsledků byla ještě posílena touhou povznést se z jednoduchých poměrů rodiny a nesmírně rostla s nadcházejícími výzvami, přicházejícími s neopakovatelnými úkoly výstavby mladého státu po konci války. Nikdy za dlouhou dobu nebyly podmínky pro vznik a rozvoj velké architektury jako na sklonku I. světové války a v letech po jejím skončení. V Československu to byly dispozice, kulturní, společenské, politické, hospodářské ale zejména demografické. V době, kdy se přirozeně střídaly pozice na čele společnosti bylo mnoho mužů starších ročníků ještě vázáno na válečných frontách, dostala tedy příležitost přesně ona generační vrstva, ke které Fuchs náležel.

Fuchs byl koncentrovanou osobností. Nebyl nijak neomalený, ale pohotový a z každé příležitosti bez zaváhání dokázal vytěžit maximum. Řečník byl neobratný, a tak se projev jeho vnitřního světa zcela usměrnil především jen na architektonickou práci, a ta mu šla snadno ruky. Jeho architektonické dílo budilo stále větší důvěru a bylo víc a více ověřováno jako pro všech stránkách spolehlivé. Byl do hloubky vzdělaný s kreativním rozhledem, ale pro nadbytek konkrétní projekční práce neměl čas a ani příležitost teoretické myšlení rozvinout do jiskrnější podoby.

Jako architekt - i když byl od podstaty zdrženlivý člověk – se veřejně angažoval, nejprve ve Spolku architektů v naději, že by mohl být výchozí platformou pro komoru architektů. Později byl československým delegátem v CIAM. V porovnání s Le Corbusierem ale nevyvíjel takovou ofenzivní společenskou činnost ku prospěchu modernismu.

Příchod do Brna

Fuchs byl zlákán do Brna v roce 1923 perspektivou odborného místa ve stavebním a plánovacím oddělení Stavebního ředitelství města. Již v roce 1922 jej k účasti v konkurzu vybídl Jindřich Kumpošt. Brnu tehdy nezbývalo než mnoho stavět, a to skýtalo jedinečnou naději hojné a jisté realizace, ale také skoro žádné překážky modernímu trendu. Na tomto postu mu jako zaměstnanci byly automaticky přidělovány úkoly (Masná burza, Pavilon města Brna), které vešly do dějin architektury.

Soutěžení

I přesto, že měl zejména v letech 1923–1928 zajištěn pravidelný "proud" přímo zadaných úkolů – dychtivě, s plným nasazením a pravidelně se účastnil architektonických i urbanistických soutěží. Později byl i častým porotcem. Fuchs byl přesvědčeným soutěžním typem a přijímal téměř každou výzvu. Vzdor kolujícím legendám o ovlivňování soutěží je ověřeno, že se choval „fair play“.

Za války se stal učitelem na legendární „Baťově“ umělecké škole a ihned po válce potom, po obnově vysokých škol profesorem urbanismu na Vysoké škole technické v Brně

Perzekuce

Jestliže v prvních poválečných letech se před Fuchsem otevřela opět tvůrčí perspektiva a po roce 1945 byl dokonce povolán za profesora architektury na brněnské Technice, po nástupu komunistického režimu byla jeho situace ve škole i profesi stále svízelnější. Veřejných úkolů valem ubývalo, což se stalo ještě silnějším po roce 1949. Soukromá klientela drobných stavebníků moravského venkova byla během raných padesátých let decimována. Fuchs byl sice nadále profesorem i dokonce děkanem, jeho práce na škole ale byla zákulisně omezována a sabotována. Byla předmětem žárlivosti a intrik mladších kolegů, kteří mistrně zneužili politického vývoje v nedemokratických poměrech, aby byl nakonec po roce 1958 inscenovaně obviněn z šedé ekonomiky a odsouzen.

Bohuslav Fuchs zemřel 27. září 1972 v podstatě na následky vnitřních a četných zranění, které utrpěl při automobilové havárii na cestě do Prahy v roce 1970.

Bohuslav Fuchs byl oceněn řadou cen, uznání a členství v prestižních uskupeních. V popředí je Herderova cena. Byl také čestným zahraničním korespondentem Královského institutu britských architektů – RIBA. Na domácí půdě byl dekorován titulem Národní umělec, v době, kdy si toto ocenění získalo opět, ale jen na krátký čas získalo společenský respekt. Později byl titul zdiskreditován. Fuchsovi byla na konci 40. let nabídnuta profesura na Cambridžské universitě.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_FuchsStáhněte si aplikaci na Google play

Vzpomínky (foto, videa, texty)

Vzpomínky

Dále v hrobu

V tomto hrobu je k odpočinku uložen pouze Fuchs Bohuslav
Přidat zesnulého do hrobu

Významné osobnosti na hřbitově

Karel Absolon, 1877 - 1960 Absolon Karel
Boskovice, 16. 6. 1877 Brno, 6. 10. 1960
Břetislav Bakala, 1897 - 1958 Bakala Břetislav
Fryšták, 12. 2. 1897 Brno, 1. 4. 1958
Ivan Blatný, 1919 - 1990 Blatný Ivan
Brno, 21. 12. 1919 Colchester, Spojené království, 5. 8. 1990
Gustav Brom, 1921 - 1995 Brom Gustav
Veľké Leváre, Slovensko, 22. 5. 1921 Brno, 25. 9. 1995
Josef Dobrovský, 1753 - 1829 Dobrovský Josef
Győr, Maďarsko, 17. 8. 1753 Brno, 6. 1. 1829
Rudolf Firkušný, 1912 - 1994 Firkušný Rudolf
Napajedla, 11. 2. 1912 Staatsburg, stát New York, USA, 19. 7. 1994
Leoš Janáček, 1854 - 1928 Janáček Leoš
Hukvaldy, 3. 7. 1854 Ostrava, 12. 8. 1928
Bedřiška Köhlerová, 1907 - 2016 Köhlerová Bedřiška
Merano, Rakousko-Uhersko, 1. 7. 1907 Brno, 19. 6. 2016
Jiří Mahen, 1882 - 1939 Mahen Jiří
Čáslav, 12. 12. 1882 Brno, 22. 5. 1939
Gregor Mendel, 1822 - 1884 Mendel Gregor
Hynčice, 20. 7. 1822 Brno, 6. 1. 1884
Oldřich Mikulášek, 1910 - 1985 Mikulášek Oldřich
Přerov, 26. 5. 1910 Brno, 13. 7. 1985
Jan Skácel, 1922 - 1989 Skácel Jan
Vnorovy, 7. 2. 1922 Brno, 7. 11. 1989
Rudolf Těsnohlídek, 1882 - 1928 Těsnohlídek Rudolf
Čáslav, 7. 6. 1882 Brno, 12. 1. 1928

Brno, Štýřice

Detail hřbitova

Název hrobu: Fuchs

GPS hrobu:

49º 10' 9,084''
16º 35' 37,392''

Detail hrobu

QR kód profilu zesnulého

QR kód - Fuchs Bohuslav, 1895 - 1972


Živá vzpomínka v mobilu

Stáhněte si aplikaci na Google play