Karel Absolon

obrázek zesnulého: „Karel Absolon, 1877 - 1960“
Narození: Boskovice, 16. 6. 1877 Úmrtí: Brno, 6. 10. 1960
 

Karel Absolon, prof. Dr., byl moravský krasový badatel a jedna z velkých postav evropské archeologie první poloviny 20. století. Vnuk Jindřicha Wankela.

 


Životopis

Po krušném absolutoriu klasického gymnázia v Brně vystudoval v Praze zoologii a roku 1907 se habilitoval na soukromého docenta fyzického zeměpisu. Již od konce 19. století se věnoval exploraci Sloupských jeskyní a sběru jeskynního hmyzu. Roku 1908 nastoupil jako kustod zoologických sbírek do Moravského zemského musea v Brně, kde vybudoval a vedl diluviální oddělení, zabývající se čtvrtohorami. Paleolitem se začal zabývat až od roku 1918, když ve svém oddělení uspořádal zakoupené sbírky M. Kříže a K. J. Mašky. Rozhodujícím podnětem byl dopis vídeňského profesora J. Bayera, upozorňující na Freisingovy úspěšné sondáže v dosud nedotčených Dolních Věstonicích. Absolon okamžitě pochopil možnost završit slavné objevy svých předchůdců a dobýt si světového jména. Po dalších 15 let na tomto programu systematicky pracoval – získával subvence na výzkum, organizoval zájezdy novinářů, získával sponzory expozice Anthropos na brněnském výstavišti. Své výzkumy popularizoval četnými přednáškami, účastí na mnoha kongresech a bohatě ilustrovanými články v nejrozšířenějším společenském časopise The Illustrated London News.

Ke svým padesátinám získal roku 1927 na Karlově univerzitě křeslo „bezplatného řádného profesora pro obor geografie, paleoanthropologie a zoogeografie“. Mezi lety 1925 a 1930 nechal paralelně s Věstonicemi zkoumat jeskyni Pekárnu, ale poněvadž mnoho cestoval a současně organizoval objevné práce v okolí Macochy (zpřístupněné roku 1933 „vodní cestou“ na podzemní Punkvě), navštěvoval své vykopávky jen zřídka. V Dolních Věstonicích je de facto prováděl jeho laborant Emanuel Dania, v Pekárně německý učitel Rudolf Czižek.

Z paleolitických lokalit se zajímal ještě o Ondratice a Otaslavice (hlavně o tzv. gigantolity). V Předmostí, ničeném cihelnami, občas zorganizoval záchranné akce a výkupy nálezů od místních dělníků. V zájmu komplexního výzkumu moravského paleolitu shromáždil několik specialistů různých oborů (archeologa J. Skutila, geologa K. Zapletala a paleontologa A. Stehlíka). Společně sestavili první interdisciplinární „zprávu čs. subkomise“ pro výzkum fosilního člověka, pod jejíž hlavičkou poté Absolon publikoval výzkumy. Své názory prosazoval s neochvějnou jistotou a intolerancí: starý paleolit u nás neexistoval, ze středního jen tzv. šipkien, když neandertálci sestoupili pod tlakem nastupujícího posledního zalednění z Alp do nížin. Nejstarší souvislé osídlení lze shrnout do křemencového „preaurignacienu“, který přišel z východu a pokračoval tzv. „vyvinutým aurignacienem“, tj. kulturou lovců mamutů (dnes gravettien). Podobně nerozpoznával na našem území žádný mezolit, místo něj u nás předpokládal hiát, doložený sintrovou vrstvou v Pekárně; tamní profil prohlásil za „klasický“. Ze zahraničních badatelů kritizoval toto pojetí zejména L. Zotz, zatímco čeští archeologové se s ním rozloučili v tichosti.

Absolonův největší cíl – vybudování vědeckého ústavu Anthropos pro výzkum pleistocénního člověka – se nepodařilo realizovat ani za první republiky (4. listopadu 1938 byl penzionován), ani za protektorátu, kdy mu druhé (již říšskoněmecké) vedení MZM přestalo naslouchat. Po válce se již ke svým projektům nedostal, ale ve svém bytě na Všetičkově ulici ochotně přijímal mladé adepty speleologie a archeologie, např. J. Jelínka a K. Valocha. Na základě svých 10 balkánských výprav z let 1908 – 1922 psal rozsáhlá kompendia jihoslovanské krasologie a biospeleologie, jejichž vydání se mohl dočkat jen stěží. Univerzitní vzdělání v oboru archeologie Absolon postrádal, ale nesmírná pracovitost, organizační génius a propagační talent způsobily, že jeho jméno dodnes vyvolává představu velkých archeologických a speleologických objevů. Obrovská knihovna, kterou shromažďoval po celý život, je dnes uložena v jeho památníku v Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně. Škoda, že nenapsal žádnou populárněji laděnou knihu o svých paleolitických výzkumech – dvoudílná monografie o jeho výbojích v Moravském krasu (Praha 1970) dokazuje, že by to jistě byla poutavá četba.

Jeho zásluhy ve vědních oborech zoologie, geografie, paleontologie, speleologie a archeologie byly oceněny členstvím v Královské české společnosti nauk (dopisující člen od 7. ledna 1925, vyškrtnut akčním výborem 14. 5. 1948), mimořádným členem České akademie věd a umění byl zvolen 18. října 1929.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_AbsolonStáhněte si aplikaci na Google play

Vzpomínky (foto, videa, texty)

Vzpomínky

Dále v hrobu

V tomto hrobu je k odpočinku uložen pouze Absolon Karel
Přidat zesnulého do hrobu

Významné osobnosti na hřbitově

Břetislav Bakala, 1897 - 1958 Bakala Břetislav
Fryšták, 12. 2. 1897 Brno, 1. 4. 1958
Ivan Blatný, 1919 - 1990 Blatný Ivan
Brno, 21. 12. 1919 Colchester, Spojené království, 5. 8. 1990
Gustav Brom, 1921 - 1995 Brom Gustav
Veľké Leváre, Slovensko, 22. 5. 1921 Brno, 25. 9. 1995
Josef Dobrovský, 1753 - 1829 Dobrovský Josef
Győr, Maďarsko, 17. 8. 1753 Brno, 6. 1. 1829
Rudolf Firkušný, 1912 - 1994 Firkušný Rudolf
Napajedla, 11. 2. 1912 Staatsburg, stát New York, USA, 19. 7. 1994
Bohuslav Fuchs, 1895 - 1972 Fuchs Bohuslav
Všechovice, 24. 3. 1895 Brno, 18. 9. 1972
Leoš Janáček, 1854 - 1928 Janáček Leoš
Hukvaldy, 3. 7. 1854 Ostrava, 12. 8. 1928
Bedřiška Köhlerová, 1907 - 2016 Köhlerová Bedřiška
Merano, Rakousko-Uhersko, 1. 7. 1907 Brno, 19. 6. 2016
Jiří Mahen, 1882 - 1939 Mahen Jiří
Čáslav, 12. 12. 1882 Brno, 22. 5. 1939
Gregor Mendel, 1822 - 1884 Mendel Gregor
Hynčice, 20. 7. 1822 Brno, 6. 1. 1884
Oldřich Mikulášek, 1910 - 1985 Mikulášek Oldřich
Přerov, 26. 5. 1910 Brno, 13. 7. 1985
Jan Skácel, 1922 - 1989 Skácel Jan
Vnorovy, 7. 2. 1922 Brno, 7. 11. 1989
Rudolf Těsnohlídek, 1882 - 1928 Těsnohlídek Rudolf
Čáslav, 7. 6. 1882 Brno, 12. 1. 1928

Brno, Štýřice

Detail hřbitova

Název hrobu: Absolon

GPS hrobu:

49º 10' 9,084''
16º 35' 37,392''

Detail hrobu

QR kód profilu zesnulého

QR kód - Absolon Karel, 1877 - 1960


Živá vzpomínka v mobilu

Stáhněte si aplikaci na Google play