Oskar Nedbal

obrázek zesnulého: „Oskar Nedbal, 1874 - 1930“
Narození: Tábor, 26. 3. 1874 Úmrtí: Záhřeb, Chorvatsko, 24. 12. 1930
 

Oskar Nedbal byl český hudební skladatel, dirigent a violista.

 


Životopis

Mládí a studia

Oskar Nedbal se narodil v rodině advokáta JUDr. Karla Nedbala jako předposlední ze sedmi dětí. Otec byl zakladatelem místního hudebního spolku a propagátorem hudby, také jeho potomci  měli k hudbě vztah a nadání. Matka, rozená Hejnová vychovávala děti ve vlasteneckém duchu. Oskarovi dal již v jeho útlém věku základy hry na housle místní regenschori Anderle. Když začal studovat na táborském gymnáziu a otec poznal, že kromě výrazného talentu jeví o hudbu i vážný zájem, přihlásil jej roku 1885 na pražskou konzervatoř. Jedenáctiletý Oskar byl přijat do třídy profesora Bláhy (hra na trubku-tympán) a ne do třídy na housle. Dva roky se ve třídě učil na trubku a přitom soukromě u učitele Ferdinanda Lachnera na housle. V roce 1887 však přestoupil do oddělení houslí k profesorovi a řediteli Antonínu Bennewitzovi a tam přešel ke hře na violu. Od 1.1. 1891 se Nedbal stal žákem profesora Antonína Dvořáka, který na konzervatoři vyučoval hudební kompozici. Jeho talent mistra zaujal. Oskar školu ukončil absolventským houslovým koncertem, o němž pochvalně psaly tehdejší pražské noviny.

České kvarteto

Na konservatoři se Nedbal spřátelil se spolužákem Josefem Sukem. V roce 1891 - v posledním ročníku na konzervatoři, kdy se Nedbal v prodlouženém studiu věnoval kompozici – na podnět profesora komorní hudby Hanuše Wihana a zejména z iniciativy Nedbala a Suka došlo k sestavení smyčcového kvarteta. Vzniklo později velmi známé České kvarteto - toto jméno neslo od roku 1892. Oskar Nedbal v kvartetu působil 14 let nejen jako výborný violista a manažer, ale byl i vůdčí osobností tohoto hudebního tělesa.

Život violisty a dirigenta

Kromě hraní na violu se Oskar Nedbal zajímal o dirigování a 24.11.1896 -ve svých 22ti letech-poprvé dirigoval Českou filharmonii s velkým úspěchem a potom s ní spolupracoval až do roku 1906. Otevřela se mu cesta do hudebního světa, v němž brzy vyzrál na jednoho z nejvýznamnějších dirigentů (řídil koncerty např. v Berlíně, Paříži, Petrohradu, Varšavě, Oděse, Vídni a Londýně).

Bolestné události

Do úspěšného začátku kariéry mladého hudebníka zasáhly velmi bolestné a tíživé události: nemoc (1894) a smrt kolegy z Českého kvarteta Otty Bergera; dobrovolný odchod ze života (1898) Oskarova staršího bratra Viléma; těžká nemoc a smrt otce; nemoc, dlouhé léčení a skon teprve sedmadvacetileté manželky Josefiny  Léta po ovdovění nesl Nedbal těžce a často žil a pracoval (i s Českým kvartetem) v pronajatém domku v Táboře, poblíž místa odpočinku své ženy.

Odchod do ciziny

V roce 1906 Oskar Nedbal náhle odjel s Marií Hoffmannovou do Vídně. Odcestovali krátce do Egypta a Sýrie a od června 1906 žili ve Vídni v 8.obvodu poblíž Divadla v Josefově. Po vyřízení složitého rozvodu a splnění podmínek pro sňatek se Oskar Nedbal s Marií 20.6.1910 v Prešpurku (Bratislavě) podruhé oženil. Ve Vídni štěstí Nedbalovi přálo a stal se ještě populárnějším a uznávaným umělcem. Již na podzim 1907 dirigoval první velký koncert ve Vídni a potom dalších skoro 12 let stál v čele vídeňského symfonického Tonkünstler orchestru.

Dirigent a skladatel

Během let prožitých jak v cizině, tak i často v rodném kraji se Oskar Nedbal nevěnoval jen dirigování, ale i komponování. Vznikla (během let 1908-1912) k již dřívější Pohádce o Honzovi (1902) další díla - balety: Z pohádky do pohádky, Princezna Hyacinta a Čertova babička V dubnu 1912-na popud Marie Nedbalové (po nalezení námětu v Puškinově povídce Slečna selka) napsal Leo Stein operetní libreto a potom Nedbal usilovně pracoval na skladbě hudby. V létě tvořil v klidu barokního zámečku v Kamenné Lhotě (11km severně od Tábora) a také měsíc u Jaderského moře. Slavná opereta Polská krev měla premiéru 25. října 1913 ve Vídni – byl to triumf a nejúspěšnější novinka sezóny. V lednu 1914 byla česká premiéra v Praze a během jednoho roku Polskou krev uvedlo na stovku divadel v Německu a Rakousku.

V ČSR byla opereta zfilmována poprvé již v roce 1934 (premiéra 1.12.1934-režie Karel Lamač, hlavní role Anny Ondráková a Theodor Pištěk a v televizi (ČT) jako televizní film v roce 1978, režie František Filip, hl.role Kateřina Macháčková a Josef Abrhám.

V létě 1915 pracoval Nedbal v zámečku u Plané nad Lužnicí (Strkov) na dokončení své třetí operety – Vinobraní. Ta měla 11.2.1916 premiéru ve Vídni, českou v květnu ve Vinohradském divadle v Praze, kde ji dirigoval autorův synovec Karel Nedbal a režii měl Karel Hašler . Vinobraní mělo pak 46 repríz.

Další tragedie

Po letech plných hudby a úspěchů přišla opět krutá rána. V červnu 1918 obdržel Nedbal do Plané nad Lužnicí dopis zaslaný sem poštou z Vídně, který syn Oskar poslal z Prešpurku otci na jeho vídeňskou adresu. V listu prosil o prominutí svých prohřešků a chování a slíbil, že se polepší a brzy na bojišti (I.sv.války) dokáže, že je čestný a hoden jména. Otec Nedbal ihned jel vlakem za synem, ale při čekání ve Vídni na další spoj obdržel zprávu o synově smrti Oskar Nedbal mladší (nar.1901) studoval gymnázium v Táboře, v roce 1912 přešel na gymnázium v Mělníku a brzy do Českých Budějovic; v roce 1916 byl otcem poslán do vojenské vyšší reálky v Hranicích. I odtud byl převelen (1917) do Prešpurku do přípravky na polní využití. V duševní krizi napsal sebekritické zhodnocení svého dosavadního života a odeslal poštou otci. Za několik dní, v mylném přesvědčení o nezájmu otce se v Prešpurku v červnu 1918 při výkonu strážní služby zastřelil.

Domů - do ČSR

Po vzniku Československa (1918) se Oskar Nedbal rozhodl vrátit domů. Dokončil ve Vídni probíhající koncertní sezónu a k 10.dubnu 1919 dal v Tonkünstler orchestru výpověď. Manželé Nedbalovi požádali o domovské právo-Oskar v Táboře a Marie v rodných jihočeských Vodňanech a získali československé občanství. V červnu 1919 se spolu s jinými repatrianty stěhovali do ČSR; Nedbalovi do pronajatého zámečku v Chlumu u Třeboně. Oskar Nedbal však nenašel plné pochopení, zejména v Praze, spíše závist a pomluvy a někteří lidé z hudebního světa mu vyčítali jeho údajné projevy nemístné loajality k Rakousku při jeho pobytu ve Vídni. K dirigování velkého čs.orchestru se skoro nedostal. Zklamaný hudebník-skladatel však pracoval dál, žil převážně v ústraní v Chlumu u Třeboně. Složil zde jedinou svoji operu Sedlák Jakub. Premiéru měla na podzim 1922 v Brně, ale bez většího ohlasu. Nedbal cítil úbytek své tvořivé síly a viděl možnost uplatnění jedině v nabídce bratislavského ředitele SND B.Jeřábka.

Odchod a léta v Bratislavě

Zklamaný a duševně strádající Nedbal odešel z Čech na Slovensko a přijal místo ředitele opery Slovenského národního divadla v Bratislavě. Situace SND-finanční i personální byla složitá, ale Nedbal přistoupil na podmínky a podepsal smlouvu. 26. srpna 1923 začal dirigováním opery Prodaná nevěsta v nastudování režiséra Jaroslava Kvapila a úspěchem. Během krátkého času získal několik významných uznání, např. Komenského univerzita jej jmenovala lektorem instrumentace, totéž přednášel v Hudební a dramatické akademii, společnost Radiojournal mu svěřila vedení hudebního vysílání bratislavské pobočky (řídil také několik přímých symfonických přenosů z Prahy). V červnu 1925 zorganizoval 14denní zájezd opery do Prahy, kde uvedený Sedlák kavalír měl úspěch. Nedbal výrazně pozvedl uměleckou úroveň opery i činohry. Bez vloh k ředitelování ale naivně přijal i nesolidní nabídku na vedení celého divadla. Rostly problémy s nedostatkem financí, slíbené podpory nedostával a naopak se stal terčem anonymních pomluv a nenávistných útoků. Jako ředitel se snažil vše řešit, někdy i za cenu drobných ústupků. Po letech úsilí o zlepšení pozice SND – obklopen mnoha nepřejícími lidmi, unaven stálými rozpory a také občasnými neshodami s manželkou Marií – cítil velké duševní vyčerpání. Přiznal sám sobě pochybnosti o vhodnosti převzetí podnikatelského závazku. Jedním z posledních větších rozhodnutí bylo to, že předal činohru SND do vedení režiséra Jána Borodáča a zároveň Václava Jiříkovského z šéfa činohry povýšil na hospodářského ředitele a svého zástupce.

Poslední roky i síly

Další nápory obtíží již Nedbal nevydržel a na podzim 1928 se vzdal podnikatelského vedení. Ještě přemluvil svého synovce Karla Nedbala aby opustil Olomouc a převzal vedení bratislavské opery. V květnu 1930 měsíční zájezd opery do Prahy skončil finanční ztrátou a Oskar Nedbal byl mnohými označován za hlavního viníka všech potíží v divadle, i když kontrola z ministerstva konstatovala, že z jeho strany nedošlo k pochybení a že rozhodující část deficitu není z doby jeho vedení. Rostly dluhy a penále za nesplácené půjčky, nebyly peníze na výplaty, další půjčky bankou ani podpory z ministerstva nebyly již poskytnuty. Došlo k rozhodnutí: vedení SND převezme zpět družstvo a Nedbal musí vše uhradit. Dostal se do těžké finanční situace a zvládnout ji nedokázal. Protože se zaručil za finanční závazky, přišel o všechny své úspory. Předložil svůj abdikační list s návrhem, aby se vedení SND ujal šéf opery Karel Nedbal a také s žádostí o přispění peněz na finanční uspokojení mnoha věřitelů.

Tragický konec

V půli prosince 1930 odjel do chorvatského Záhřebu k vystoupení s tamní filharmonií a k vedení premiéry své Pohádky o Honzovi. Cestou se mu zdravotně přitížilo, jak z dlouhé atmosféry pomluv, zášti a intrik, tak z čerstvě obdržené zprávy o zamítnutí jeho žádosti o finanční pomoc na úhrady dluhů. Byl na konci všech fyzických a psychických sil a myslel jen na své jméno a čest. Den po veřejném koncertním vystoupení - na Štědrý den roku 1930 v 11 hodin dopoledne Oskar Nedbal spáchal sebevraždu skokem z okna zkušebny v budově divadla.

Oskar Nedbal - muž neustálé práce, optimismu i spěchu, člověk dobrosrdečný a důvěřivý, skladatel, který svoji tvorbu někdy přizpůsobil náladám a okamžitým potřebám, ale přesto populární a plnokrevný muzikant, tvořící bez povýšené zaujatosti a jehož krásné melodie, plné české hudební tradice, přežily do dalšího století a jsou stále živé - byl pohřben na záhřebském hřbitově Mirogoj.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Oskar_NedbalStáhněte si aplikaci na Google play

Vzpomínky (foto, videa, texty)

Vzpomínky

Dále v hrobu

V tomto hrobu je k odpočinku uložen pouze Nedbal Oskar
Přidat zesnulého do hrobu

Významné osobnosti na hřbitově

Jiří Adamíra, 1926 - 1993 Adamíra Jiří
Dobrovice, 2. 4. 1926 Praha, 14. 8. 1993
Mikoláš Aleš, 1852 - 1913 Aleš Mikoláš
Mirotice, 18. 11. 1852 Praha, 10. 7. 1913
Karel Ančerl, 1908 - 1973 Ančerl Karel
Tučapy, 11. 4. 1908 Toronto, Kanada, 3. 7. 1973
Václav Beneš Třebízský, 1849 - 1884 Beneš Třebízský Václav
Třebíz, 27. 2. 1849 Mariánské Lázně, 20. 6. 1884
Josef Bican, 1913 - 2001 Bican Josef
Vídeň, Rakousko, 25. 9. 1913 Praha, 12. 12. 2001
Beno Blachut, 1913 - 1985 Blachut Beno
Vítkovice, Ostrava, 14. 6. 1913 Praha, 10. 1. 1985
Terezie Brzková, 1875 - 1966 Brzková Terezie
Kolín, 11. 1. 1875 Praha, 19. 11. 1966
Radoslav Brzobohatý, 1932 - 2012 Brzobohatý Radoslav
Vrútky, Slovensko, 13. 9. 1932 Praha, 12. 9. 2012
Vlasta Burian, 1891 - 1962 Burian Vlasta
Liberec, 9. 4. 1891 Praha, 31. 1. 1962
Karel Čapek, 1890 - 1938 Čapek Karel
Malé Svatoňovice, 9. 1. 1890 Praha, 25. 12. 1938
Josef Čapek, 1887 - 1945 Čapek Josef
Hronov, 23. 3. 1887 Vyhlazovací tábory nacistického Německa, 1. 4. 1945
Svatopluk Čech, 1846 - 1908 Čech Svatopluk
Ostředek, 21. 2. 1846 Praha, 23. 2. 1908
Ema Destinnová, 1878 - 1930 Destinnová Ema
Praha, 26. 2. 1878 České Budějovice, 28. 1. 1930
Rudolf Deyl, 1876 - 1972 Deyl Rudolf
Praha, 6. 4. 1876 Praha, 16. 4. 1972
Rudolf Deyl, 1912 - 1967 Deyl Rudolf
Praha, 6. 7. 1912 Praha, 21. 11. 1967
Zdeněk Dítě, 1920 - 2001 Dítě Zdeněk
Praha, 19. 11. 1920 Kralupy nad Vltavou, 11. 12. 2001
Antonín Leopold Dvořák, 1841 - 1904 Dvořák Antonín Leopold
Nelahozeves, 8. 9. 1841 Praha, 1. 5. 1904
Petr Eben, 1929 - 2007 Eben Petr
Žamberk, 22. 1. 1929 Praha, 24. 10. 2007
Vlasta Fabianová, 1912 - 1991 Fabianová Vlasta
Lvov,Ukrajina, 29. 6. 1912 Praha, 26. 6. 1991
Zdeněk Fibich, 1850 - 1900 Fibich Zdeněk
Všebořice u Čáslavi, 21. 12. 1850 Praha, 15. 10. 1900
Betty Fibichová, 1846 - 1901 Fibichová Betty
Jilemnice, 16. 3. 1846 Praha, 20. 5. 1901
Zdeněk Folprecht, 1900 - 1961 Folprecht Zdeněk
Turnov, 26. 1. 1900 Praha, 29. 10. 1961
Josef Gočár, 1880 - 1945 Gočár Josef
Semín, 13. 3. 1880 Jičín, 10. 9. 1945
Nataša Gollová, 1912 - 1988 Gollová Nataša
Brno, 27. 2. 1912 Praha, 29. 10. 1988
Stanislav Gross, 1969 - 2015 Gross Stanislav
Praha, 30. 10. 1969 Praha, 16. 4. 2015
Eduard Haken, 1910 - 1996 Haken Eduard
Šklíň, Volyň, Ruské impérium, 22. 3. 1910 Praha, 12. 1. 1996
Ljuba Hermanová, 1913 - 1996 Hermanová Ljuba
Neratovice, 23. 4. 1913 Praha, 21. 5. 1996
Jaroslav Heyrovský, 1890 - 1967 Heyrovský Jaroslav
Praha, 20. 12. 1890 Praha - Smíchov, 27. 3. 1967
Kamil Hilbert, 1869 - 1933 Hilbert Kamil
Louny, 12. 1. 1869 Praha, 25. 6. 1933
Ivan Hlinka, 1950 - 2004 Hlinka Ivan
Most, 26. 1. 1950 Karlovy Vary, 16. 8. 2004
Josef Hora, 1891 - 1945 Hora Josef
Dobříň, 8. 7. 1891 Praha, 21. 6. 1945
Milada Horáková, 1901 - 1950 Horáková Milada
Královské Vinohrady, 25. 12. 1901 Praha, 27. 6. 1950
Vojtěch Hynais, 1854 - 1925 Hynais Vojtěch
Vídeň, Rakousko, 14. 12. 1854 Praha, 22. 8. 1925
Zdeněk Chalabala, 1899 - 1962 Chalabala Zdeněk
Uherské Hradiště, 18. 4. 1899 Praha, 4. 3. 1962
Zita Kabátová, 1913 - 2012 Kabátová Zita
Praha, 27. 4. 1913 Praha, 27. 5. 2012
Josef Kainar, 1917 - 1971 Kainar Josef
Přerov, 29. 6. 1917 Dobříš, 16. 11. 1971
Václav Kaplický, 1895 - 1982 Kaplický Václav
Červený Dvůr (Sezimovo Ústí), 28. 8. 1895 Praha, 4. 10. 1982
Přemysl Kočí, 1917 - 2003 Kočí Přemysl
Rychvald u Karviné, 1. 6. 1917 Praha, 15. 1. 2003
Jára Kohout, 1904 - 1994 Kohout Jára
Praha, 9. 12. 1904 Praha, 23. 10. 1994
Eduard Kohout, 1889 - 1976 Kohout Eduard
České Budějovice, 6. 3. 1889 Praha, 25. 10. 1976
Zdeněk Kopal, 1914 - 1993 Kopal Zdeněk
Litomyšl, 4. 4. 1914 Wilmslow, Spojené království, 23. 6. 1993
František Kovářík, 1886 - 1984 Kovářík František
Plzeň, 1. 10. 1886 Praha, 1. 10. 1984
Jan Krejčí, 1825 - 1887 Krejčí Jan
Klatovy, 28. 2. 1825 Praha, 1. 8. 1887
František Křižík, 1847 - 1941 Křižík František
Plánice, 8. 7. 1847 Stádlec u Tábora, 22. 1. 1941
Rafael Kubelík, 1914 - 1996 Kubelík Rafael
Býchory, 29. 6. 1914 Lucern, Švýcarsko, 11. 8. 1996
Jan Kubelík, 1880 - 1940 Kubelík Jan
Michle, 5. 7. 1880 Vráž u Písku, 5. 12. 1940
Vilém Kurz, 1872 - 1945 Kurz Vilém
Německý Brod, 23. 12. 1872 Praha, 25. 5. 1945
Josef Lev, 1832 - 1898 Lev Josef
Sazená, 1. 5. 1832 Praha, 16. 3. 1898
Václav Levý, 1820 - 1870 Levý Václav
Nebřeziny u Plas, 14. 9. 1820 Praha, 30. 4. 1870
Karel Hynek Mácha, 1810 - 1836 Mácha Karel Hynek
Praha, 16. 11. 1810 Litoměřice, 6. 11. 1836
Jaroslav Marvan, 1901 - 1974 Marvan Jaroslav
Praha, 11. 12. 1901 Praha, 21. 5. 1974
Josef Masopust, 1931 - 2015 Masopust Josef
Střimice u Mostu, 9. 2. 1931 Praha, 29. 6. 2015
Hana Mašková, 1949 - 1972 Mašková Hana
Praha, 26. 9. 1949 Vouvray, Francie, 31. 3. 1972
Waldemar Matuška, 1932 - 2009 Matuška Waldemar
Košice, Slovensko, 2. 7. 1932 St. Petersburg, Florida, USA, 30. 5. 2009
Otakar Motejl, 1932 - 2010 Motejl Otakar
Praha, 10. 9. 1932 Brno, 9. 5. 2010
Ladislav Mráz, 1923 - 1962 Mráz Ladislav
Strakonice, 25. 9. 1923 Praha, 7. 5. 1962
Alfons Mucha, 1860 - 1939 Mucha Alfons
Ivančice, 24. 7. 1860 Praha, 14. 7. 1939
Josef Václav Myslbek, 1848 - 1922 Myslbek Josef Václav
Praha, 20. 6. 1848 Praha, 2. 6. 1922
Vladimír Neff, 1909 - 1983 Neff Vladimír
Praha, 13. 6. 1909 Praha, 2. 7. 1983
Božena Němcová, 1820 - 1862 Němcová Božena
Vídeň, 4. 2. 1820 Praha, 21. 1. 1862
Jan Neruda, 1834 - 1891 Neruda Jan
Praha, 9. 7. 1834 Praha, 22. 8. 1891
Vítězslav Nezval, 1900 - 1958 Nezval Vítězslav
Biskoupky, 26. 5. 1900 Praha, 6. 4. 1958
Zdeněk Otava, 1902 - 1980 Otava Zdeněk
Vítějeves, 11. 3. 1902 Praha, 4. 12. 1980
Ladislav Pešek, 1906 - 1986 Pešek Ladislav
Brno, 4. 10. 1906 Plzeň, 13. 7. 1986
Radek Pilař, 1931 - 1993 Pilař Radek
Písek, 23. 4. 1931 Praha, 7. 2. 1993
Ludvík Podéšť, 1921 - 1968 Podéšť Ludvík
Dubňany u Hodonína, 19. 12. 1921 Praha, 27. 2. 1968
Jaroslav Průcha, 1898 - 1963 Průcha Jaroslav
Plzeň, 24. 4. 1898 Praha, 25. 4. 1963
Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869 Purkyně Jan Evangelista
Libochovice, 18. 12. 1787 Praha, 28. 7. 1869
Karel Purkyně, 1834 - 1868 Purkyně Karel
Vratislav, Polsko, 15. 3. 1834 Praha, 5. 4. 1868
Vladimír Ráž, 1923 - 2000 Ráž Vladimír
Nejdek u Karlových Varů, 1. 7. 1923 Praha, 4. 7. 2000
Čestmír Řanda, 1923 - 1986 Řanda Čestmír
Rokycany, 5. 12. 1923 Praha, 31. 8. 1986
Andula Sedláčková, 1887 - 1967 Sedláčková Andula
Praha, 29. 9. 1887 Praha, 24. 11. 1967
Olga Scheinpflugová, 1902 - 1968 Scheinpflugová Olga
Slaný, 3. 12. 1902 Praha, 13. 4. 1968
Josef Václav Sládek, 1845 - 1912 Sládek Josef Václav
Zbiroh, 27. 10. 1845 Zbiroh, 28. 6. 1912
Josef Slavík, 1806 - 1833 Slavík Josef
Jince, 26. 3. 1806 Pešť, 30. 5. 1833
Bedřich Smetana, 1824 - 1884 Smetana Bedřich
Litomyšl, 2. 3. 1824 Praha, 12. 5. 1884
Josef Suk, 1929 - 2011 Suk Josef
Praha, 8. 8. 1929 Praha, 7. 7. 2011
Josef Suk, 1874 - 1935 Suk Josef
Křečovice, 4. 1. 1874 Benešov, 29. 5. 1935
Josef Svátek, 1835 - 1897 Svátek Josef
Praha, 24. 2. 1835 Praha, 9. 12. 1897
Antonín Benjamin Svojsík, 1876 - 1938 Svojsík Antonín Benjamin
Praha, 5. 9. 1876 Praha, 17. 9. 1938
Vladimír Šmeral, 1903 - 1982 Šmeral Vladimír
Drásov u Tišnova, 16. 10. 1903 Praha, 15. 3. 1982
Václav Štěpán, 1889 - 1944 Štěpán Václav
Pečky, 12. 12. 1889 Praha, 24. 11. 1944
Pavel Štěpán, 1925 - 1998 Štěpán Pavel
Brno, 28. 5. 1925 Praha, 30. 9. 1998
Zdeněk Štěpánek, 1896 - 1968 Štěpánek Zdeněk
Tvoršovice u Benešova, 22. 9. 1896 Praha, 20. 6. 1968
Václav Štulc, 1814 - 1887 Štulc Václav
Kladno, 20. 12. 1814 Praha, 9. 8. 1887
Jan Štursa, 1880 - 1925 Štursa Jan
Nové Město na Moravě, 15. 5. 1880 Praha, 2. 5. 1925
Hanuš Thein, 1904 - 1974 Thein Hanuš
Pardubice, 17. 1. 1904 Praha, 30. 12. 1974
Karel Toman, 1877 - 1946 Toman Karel
Klobuky, 25. 2. 1877 Praha, 12. 6. 1946
Vítězslav Vejražka, 1915 - 1973 Vejražka Vítězslav
Dolní Bousov u Mnichova Hradiště, 9. 5. 1915 Praha, 8. 6. 1973
Jaroslav Vrchlický, 1853 - 1912 Vrchlický Jaroslav
Louny, 17. 2. 1853 Domažlice, 9. 9. 1912
Václav Vydra, 1876 - 1953 Vydra Václav
Plzeň, 29. 4. 1876 Praha, 7. 4. 1953
Bohuš Záhorský, 1906 - 1980 Záhorský Bohuš
Praha, 5. 2. 1906 Praha, 22. 9. 1980
Petr Zenkl, 1884 - 1975 Zenkl Petr
Tábor, 13. 6. 1884 Raleigh, Severní Karolína, USA, 3. 11. 1975
Julius Zeyer, 1841 - 1901 Zeyer Julius
Praha, 26. 4. 1841 Praha, 29. 1. 1901

Praha, Vyšehrad

Detail hřbitova

Název hrobu: Nedbal

GPS hrobu:

50º 3' 52,812''
14º 25' 4,584''

Detail hrobu

QR kód profilu zesnulého

QR kód - Nedbal Oskar, 1874 - 1930


Živá vzpomínka v mobilu

Stáhněte si aplikaci na Google play